Blog
RSS
1  2  3  4  5  6  


Szombathely Ma - 2015. szeptember 29.

2015-10-02


A stúdióbeszélgetés témája a bemerítés

Saul fia

2015-07-02


A napokban én is megnéztem a „Saul fia” című filmet. Nagy hatással volt rám.

saul-fia_0.jpg

A történet 1944.-ben zajlik az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban. Saul (Röhrig Géza) a Sonderkommando tagja, ahová olyanok kerültek, akik elég erősek voltak a munkára. Az ő feladatuk volt a megsemmisítésre ítélt társaikat a gázkamrába terelni, onnan a holttesteket a krematóriumba vinni, majd kitakarítani a termeket az újabb szállítmány előtt.

A főszereplő az egyik halott gyermekről azt hiszi, hogy a saját fia. Innentől kezdve az lesz a küldetése, hogy a zsidó vallási gyakorlatnak megfelelően megadja a végtisztességet a kisfiúnak. Ez a feladat pedig annyira erősen sarkallja Sault, hogy mindent ennek a célnak rendel alá: nem fél senkitől és semmitől, és nem törődik azzal sem, hogy cselekedeteivel sokszor a többi rab életét és szabadulási terveit is kockáztatja. 

3505492_848da44b754a6f9ca5c564589844cc01_wm.jpg

Miközben néztem a filmet, sokszor éreztem azt a késztetést, hogy rákiabáljak: „Hagyd már azt a halott fiút, foglalkozz az élőkkel!” Aztán rájöttem: neki ez az új cél adott reménységet a borzalmak közepette. Ezért tudott életben maradni.

Ezt az ajándékunkat pedig Istentől kaptuk, ne is veszítsük el soha, semmilyen körülmények közepette. Mert a mondással ellentétben a remény SOHA nem hal meg, Isten Szentlelke kijelentette az igazságot a Bibliában: „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet…” (1Korinthus 13:13)

Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek Nemes Jeles László magába szippantó, elgondolkoztató filmjét.

Forrás: www.baptist.hu

„Ezt a Bibliát én is olvasni akarom!”

2015-05-31


Ilyen, és ehhez hasonló felkiáltásokkal találkoztam az elmúlt hónapokban, mikor kísérleti jelleggel egy-egy fiatal kezébe adtam a frissen megjelent új magyarázatos Bibliát.

060.JPG

„Elmegy a kedvem.” „Nem értem.” „Nem találom.”  Hangoztak korábban a leggyakoribb indokok a Biblia olvasásával kapcsolatban.

Ezeket igyekezett orvosolni két újságíró-teológus, Philip Yancey és szerzőtársa, Tim Stafford, akik egy színes bibliaolvasó programot állítottak össze, ami magyarul is megjelenhetett a Harmat Kiadó és a Veritas Kiadó gondozásában.

A céljuk az volt, hogy kedvet csináljanak a Szentírás rendszeres olvasásához, és áthidalják a kulturális szakadékot a mai olvasók és a Biblia évezredekkel ezelőtt íródott könyvei között.

A fiatalok többségének a különböző vezérfonalak tetszettek meg. Egy lány például azonnal abba a kéthetes programba fogott, aminek a címe: „nők a Bibliában”; egy érdeklődő, Istenben még nem hívő barátommal pedig a „Két héten át arról, mit jelent kereszténnyé válni” sorozatot kezdtük el olvasni, és nagyon izgalmas beszélgetéseink voltak, miközben Istenhez is közeledtünk.

Kiváló ajándék ötlet, bátran ajánlom mindenkinek!

Olvass bele a magyarázatos Bibliába: www.magyarazatosbiblia.hu

Forrás: www.baptist.hu

Pünkösd ma!

2015-05-21


Valaki azt mondta, hogy Isten nagyon szereti az átlagembereket, mert belőlük teremtett a legtöbbet! Mi valamennyien átlagemberek vagyunk! A pünkösd üzenete, hogy a Szentlélek különlegessé tudja tenni az átlagembereket!

pentecosti-kosmos.jpg

A pünkösdi események egyik kiemelt szereplője Péter, aki édesapja vállalkozását vitte tovább. Kemény munkája volt. Halászott tűző napsütésben, viharos hullámok között és a sötét éjszakában is. Vagy fogott valamit, vagy nem. A siker nem volt garantálva. Átélte a kudarcokat és a jobb napokat, mint minden átlagember.

Jézussal való találkozása előtt monoton és szürke volt az élete, de egyszer jött a változás! Megtért és Jézus követője lett! Pünkösdkor a prédikációja óriási erővel szólalt meg. Átlagemberként indult, de a Szentlélek különlegessé tette. Kedves olvasó, te is ezen a folyamaton mész végig! 

Jézus ezt tanította: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (Jn 14,15–17)

A Szentlélek nem mindenkiben van jelen. A világ nem kaphatja, csak azok az emberek, akik megtérnek Jézus Krisztushoz, és így új emberré válnak! Már nem átlagemberek, hanem Isten gyermekei. Péter a pünkösdi prédikációjában erről beszél: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,38) Sokan teszik fel ezt a kérdést: Miből kell megtérni, mi a bűn?

Alapvető bűn az, hogy valaki még nem adta át az életét Jézusnak! Ennél nagyobb bűnt nem tud valaki elkövetni, mint azt, hogy ebben az állapotban marad. Persze az is bűn, ha Isten kér valamit, és nem teszszük, vagy fordítva, Isten megtilt valamit, és megtesszük. Ezekből is meg kell térni. Jézus ígérete ma is aktuális. Kiárasztja Lelkét, hogy a szürke életből színes és izgalmas, szolgáló élet legyen. Meg lehet térni és megkapni a Szentlélek ajándékát! Az átlagemberek különleges emberekké válnak, mert a Szentlélek rajtuk keresztül olyan dolgokat tesz, amelyekre nem lennének képesek.

A Lélek ajándékai a karizmák, működésük nem más, mint a Szentlélek munkája bennünk és rajtunk keresztül. Ezek az ajándékok nem szűntek meg, sőt kérhetjük, igényelhetjük őket! Akik kapják a Lélek ajándékát, azoknak engedni kell, hadd működjön! Ebben a démonizált világban legalább annyira szükség van a Lélek ajándékaira, mint az egyház korai szakaszában. A győzelmes egyház és a győzelmes hívő ember a Lélek erejével szolgál!

A világba beleolvadó egyház és a Szentlélek munkáját elutasító ember pedig a saját erejéből próbál jó dolgokat tenni. Óriási a különbség! Mindenki eldöntheti, hogy szürke, erőlködő életet akar élni, vagy Jézus Krisztus által Szentlélekkel teljes, izgalmas életet. Pünkösd ma is valóságos!
Imádkoztál már azért, hogy Isten tisztítsa meg az életedet, és töltsön be teljesen Lelkével?
Tedd ezt meg még ma!

Forrás: www.baptist.hu

Nagypéntek és húsvét egysége

2015-04-03


Hálás vagyok, hogy húsvét után élhetek. Egészen más úgy olvasni, hallani a nagypénteki eseményekről, hogy tudom, hogy nem az a történet vége. Nem azért, mert jobban szeretem az olyan történeteket, ahol boldog a befejezés. Ennél sokkal többről van szó.

jezus-feltamadasa.jpg

Két mérhetetlen jelenséget ünneplünk nagypéntek és húsvét napjaiban. Ami ekkor történt, az a Biblia közepe. Erre a középpontra mutat az egész Ószövetség, és az evangéliumok után szereplő újszövetségi könyvek mind. Ez az emberi történelem közepe is. Nem történt soha semmi az ember története során, ami ennél jelentősebb. Ez a középpont azonban csak távolról nézve egy. Ha közel megyünk, részletekben gazdagabb lesz, amit látunk. Látjuk, hogy Krisztus meghalt, és újra él! Látjuk, hogy mindkettő szükséges és elengedhetetlen volt Isten megváltó terve megvalósulásához. Micsoda kegyelem, ha azt is látjuk, hogy mindkettő velünk is meg kell, hogy történjen úgy, ahogy Pál apostol azt a Rómaiakhoz írt levél 6. részében írja: „Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.” (Róm 6,5).

Krisztus halála és feltámadása elválaszthatatlanok. Miért fontos ezt bizonygatni? Mit adhat hitünknek, ha ezzel tisztában vagyunk? Nagyon sokat. Akinek csak Jézus halála egyedül a jelentőségteljes, annak számára Jézus mártír, méghozzá olyan, aki miatta került a keresztre. De ez nem elég. Sok vértanú halt meg már addigra is a saját meggyőződése miatt. Jézus nem csak mártírunk, hanem megváltó Urunk is akart lenni. Ehhez meg kellett halnia és fel kellett támadnia. Pál apostol is jól tudta, hogy ha Krisztus nem támadt volna fel, üres, hiábavaló lenne a hitünk (1Kor 15,19). De a másik oldalon is lehet buktató. Aki számára a feltámadás az, ami igazán fontos, ami elhomályosít mindent, jó, ha reálisan látja, hogy mi kellet ehhez. Micsoda szenvedésen ment keresztül Jézus, mielőtt feltámadt!

Az, hogy Jézus feltámadt, minden másnál jobb okot ad a reményre. Azzal, hogy legyőzetett a halál, egy új fejezete kezdődött az emberi történelemnek. Ha Jézus valóban feltámadt a halálból, akkor mindannyiunk számára lehet remény. Ő áttört olyan korlátokat ezzel, ami által mi is eljuthatunk valami újhoz és csodálatoshoz. A feltámadás bebizonyítja, hogy Isten az életnek ott is tud reményt adni, ahol semmi más nem tud. És ez a remény nem egy minden alapot nélkülöző vallásos érzés csupán. Ez a legreálisabb, legmegalapozottabb minden remény közül. Ugyanis senki nem ment olyan messzire a szeretetben azzal, hogy meghalt másokért, és senki nem tudott ilyen nagy győzelmet aratni azzal, hogy feltámadt a halálból.

Az emmausi tanítványok lassan végre felismerik, ki az, aki csatlakozott hozzájuk. Mikor már eltűnt a szemük elől, akkor értették meg, ki is az, aki velük volt. De itt már bizonyos idő eltelt a feltámadás óta. Ha visszamegyünk kicsit, látjuk, hogy maga a feltámadás is ilyen. Segít megérteni, hogy az aki velünk volt, és velünk van, kicsoda. Krisztus feltámadása mutatja meg nekünk az ő igazi identitását, az isteni voltát. A feltámadás árulja el számunkra, hogy ki is az, aki meghalt értünk. Világossá teszi, hogy nem más halt meg ott, mint a testet öltött Isten.

Ha életedben most a szenvedésé a főszerep, engedd, hogy a feltámadás megtöltsön reménnyel: van aki mindezeknél erősebb, van aki efelett is győzni tud! Ha pedig élettelenné, fásulttá vált a hited, nincs más hátra: halj meg Jézussal a bűnnek, hogy vele együtt feltámadhass új életre!

Forrás: www.baptist.hu

1  2  3  4  5  6  

2024.06.02. - Ézs 42:3 - Isten nem adja fel - Boncz Zoltán - Kőszeg

2024-06-02 20:00


2024.05.26. - Jak 1:12-15 - Küzdelem a kísértések ellen - Boncz Zoltán - Kőszeg

2024-05-26 20:00


Bábelőadás a VÁROSI GYERMEKNAP rendezvényen

2024-05-26 12:01


Bábelőadásunkra mindenkit várunk szeretettel 2024. május 26. vasárnap 14:00 és 15:00 órai kezdéssel a Jurisics vár udvarán található KÖSZHÁZ-ban!

2024.05.19. - Róm 5:5 - Pünkösd, a Szentlélek eljövetele - Szakály Csaba - Kőszeg

2024-05-19 00:00


www.baptistakoszeg.hu