Blog
RSS
1  2  3  4  5  6  


Veled kiteljesedve! Madarász Isti és Kerekes Mónika története

2017-02-22


A 2017-es házasság hete nagyköveteivel folytatott beszélgetés együttlétről, családról, kapcsolatukról, a házasságukról. A Duna Tv felvétele.

Hit - határok nélkül - Az új kihívások egyberánthatják a tényleges keresztények táborát

2016-08-01


Szombathely - A hit és hitetlenség, tényleges vagy névleges kereszténység határa nem feltétlenül az egyházi-világi vagy felekezeti törésvonalak mentén húzódik - sokkal inkább az egyes ember szívében, és egyénileg kell választanunk a kettő között, fejtette ki Varga László Ottó szombathelyi baptista lelkész. Akit személyes hitéről és az általa legfontosabbnak tartott aktualitásokról kérdeztünk.

Három héttel ezelőtt Texasból érkezett prédikátorok beszéltek a bibliai értelemben vett újjászületésről mint az Isten által felkínált örök élet - az üdvösség - elengedhetetlen feltételéről a Szent Márton utcai imaház egybegyűltjei előtt. Sokan azonban talán nem tudják, mit jelent ez, hogyan történik meg az emberrel a gyakorlatban. Varga László Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből adott rá magyarázatot:

- A hit hallás alapján keletkezik - mondta. - Ha Isten beszédét hallgatjuk, az Ő létezéséről, igazságáról jöhet létre bennünk meggyőződés. A valódi, nem „vak” hit akkor fogan meg az emberben, amikor megnyitja a szívét, és a hallottak alapján kéri Isten segítségét (10. fejezet, 13-15. vers).

Személyes életében a baptista lelkész ezt még fiatalkorában megtette. Bár névleg katolikus, de a gyakorlatban materialista családból származott, hívő barátnője szakítási szándéka miatt olvasni kezdte a tőle kapott Bibliát, és életében először komolyan imádkozott. Elmondta a közismert Miatyánkot, valamint a szíve bánatát - és ez volt az a pont, amikor számára is váratlan módon belső meggyőződés jött létre benne az addig kitalációnak tartott Isten létezéséről.

Varga László Ottó, baptista lelkipásztor, SzombathelyVarga László Ottó, a Szombathelyi Baptista Gyülekezet lelkésze - a személyes hitet hangsúlyozza. Fotó: Szendi Péter

Ezzel elkezdődött megtérésének folyamata - és a menyasszonyától sem kellett megválnia: idővel összeházasodtak, és mára két kamasz ifjú boldog szülei.

Varga László szerint ehhez hasonló kegyelmi pillanat mindenki életében elérkezik, akár több alkalommal is, de nem mindegy, hogy hogyan reagálunk rá.

Miután ő elfogadta a szívében érzett bizonyosságot, arra gondolt: ha Isten adta a Bibliát, mi más lehetne fontosabb vagy érdekesebb, mint azt tanulmányozni? Így aztán menyasszonyával együtt kezdtek ifjúsági csoportba járni egy budapesti evangélikus gyülekezetben, ahol a 90-es évek elején jelentős megújulás zajlott.

Később mindketten hitből megkeresztelkedtek, László pedig mérnök-tanári munkája mellett teológiára járt, és szolgálni kezdett. A szombathelyi gyülekezetet hat éve pásztorolja.

Arra a kérdésre, hogy keresztény vezetőként mit lát ma a legfontosabbnak a világban, a lelkész azt felelte:

- A legnagyobb kihívást a muszlim tömegek migrációja, a család, házasság, nemi identitás elleni támadások, valamint a jóléti társadalom hatása jelenti. Ha ezeket nem tudjuk kezelni, olyan helyzet állhat elő, amelyben pusztán a lelkiismeret szerinti cselekvés és véleménynyilvánítás, sőt a vallás szabadsága is ellehetetlenedik.

Ez ugyanakkor, mint mondta, egyberánthatja a hitüket ténylegesen, de egyelőre felekezeti keretek közt megélő keresztények táborát.

Kalcsics Ildikó

Forrás: http://vaol.hu/hirek/hit-hatarok-nelkul-az-uj-kihivasok-egyberanthatjak-a-tenyleges-keresztenyek-taborat-1779501

A legfontosabb kérdés

2016-07-04


A szombathelyi baptista gyülekezet lelkipásztora, Varga László Ottó a feleségével és a Texasból érkezett missziós csoporttal a Szent Márton úti imaházban. Varga Judit mellett: Ruth Baggett, Ann és Rollie Rinker, valamint Terry és Sandy Beavers. Fotó: Szombathelyi Baptista Gyülekezet

Mit tegyek, hogy örök életem legyen? ­ ezt a kérdést többen is feltették Jézusnak a földi élete során. És múlt vasárnap is ez volt a téma a szombathelyi és a kőszegi baptista gyülekezet istentiszteletein, ahol magyarországi missziós úton részt vevő texasi prédikátorok vendégeskedtek. 

Az ötfős csapat tagjai három hetet töltenek önkéntesként Magyarországon, 1­1 hetes turnusokban angoltábort vezetve különböző városok baptista gyülekezeteiben. A fiatalokkal való foglalkozás mellett a hétvégi összejöveteleken is prédikálnak. Ez alkalommal az újjászületés volt a téma a két vasi közösségben.

A legfontosabb kérdés, amelyet gyerek, felnőtt feltehet ­ kezdte a 80­hoz közelítő Rollie Rinker nyugalmazott tanár, de aktív prédikátor­, hogy hogyan lehet örök életünk, üdvösségünk. Ezzel a kérdéssel fordult Jézushoz a kor ismert tanítója, Nikodémus is, aki nem értette, hogyan születhet újra az ember, mi az, hogy újjászületés.

A szombathelyi baptista gyülekezet lelkipásztora, Varga László Ottó a feleségével és a Texasból érkezett missziós csoporttal a Szent Márton úti imaházban.

Terry Beavers, aki üzleti karrierjét cserélte fel a pásztori szolgálatra, Jézus magyarázatát idézte, miszerint ami a testtől születik, az még csak test. Ahhoz, hogy új emberré legyünk ­ s így megláthassuk Isten országát ­, felülről, Istentől is meg kell születnünk.

De mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy vallásosak, erkölcsösek vagyunk? Vagy kellő mennyiségű jó cselekedetet hajtunk végre? A pásztorok szerint nem.

Az idős Rinker a Bibliából és napjainkból is hozott néhány példát erre. Magát Nikodémust, aki a törvények alapos ismerete és gondos megtartása ellenére sem értette a választ; vagy éppen a nemrégiben elhunyt Muhammad Alit, aki halála előtt állítólag azt felelte a túlvilági sorsával kapcsolatos kérdésre: talán sikerült annyi jót tennie itt a földön, hogy a mennybe kerülhessen. Mindkét pásztor kiemelte, hogy a cselekedetek önmagukban nem képesek megigazítani minket Isten előtt. Hiszen ­ idézte Rinker Pál apostol levelét az efézusiakhoz ­ kegyelemből tartattatok meg, hit által []; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék (2. fejezet, 8­9. vers).

Egy másik bibliai példában a Pált fogva tartó börtönőr tette fel hasonló kérdését (a kalodákat és láncokat felszakító erős földrengés láttán), majd a választ megkapva azonnal hitt és megkeresztelkedett. Ismét csak a mai Amerikában pedig az Üdvhadsereg egyszerű adománygyűjtője találta nekiszegezni egy egyetem, s benne a teológiai fakultás fejének: Átadta­e már a teljes életét Istennek? Behívta­e Jézust a szívébe?

Rollie Rinker, Terry Beavers és kísérőik egyaránt arra buzdították az egybegyűlteket, hogy aki ezt még nem tette meg, ne mulassza el. Ez az első lépés a felülről, Istentől való újjászületéshez, ami Jézus szerint elengedhetetlen feltétele az örök életnek.

Forrás: http://vaol.hu/szombathely/a-legfontosabb-kerdes-1776376

Varga László Ottó - Pécsi Baptista Gyülekezet

2016-04-19


Lelkipásztorunk Igehirdetése a Pécsi Baptista Gyülekezetben, 2015. november 15-én.

A BIZONYSÁGTEVŐK FELLEGE

2016-01-15


Arcképcsarnok a reformáció, az anabaptista mozgalom és a baptista misszió történetéből.

Szombathely Ma - 2015. szeptember 29.

2015-10-02


A stúdióbeszélgetés témája a bemerítés

1  2  3  4  5  6  

www.baptistakoszeg.hu