Blog
RSS
1  2  3  4  5  6  


A legfontosabb kérdés

2016-07-04


A szombathelyi baptista gyülekezet lelkipásztora, Varga László Ottó a feleségével és a Texasból érkezett missziós csoporttal a Szent Márton úti imaházban. Varga Judit mellett: Ruth Baggett, Ann és Rollie Rinker, valamint Terry és Sandy Beavers. Fotó: Szombathelyi Baptista Gyülekezet

Mit tegyek, hogy örök életem legyen? ­ ezt a kérdést többen is feltették Jézusnak a földi élete során. És múlt vasárnap is ez volt a téma a szombathelyi és a kőszegi baptista gyülekezet istentiszteletein, ahol magyarországi missziós úton részt vevő texasi prédikátorok vendégeskedtek. 

Az ötfős csapat tagjai három hetet töltenek önkéntesként Magyarországon, 1­1 hetes turnusokban angoltábort vezetve különböző városok baptista gyülekezeteiben. A fiatalokkal való foglalkozás mellett a hétvégi összejöveteleken is prédikálnak. Ez alkalommal az újjászületés volt a téma a két vasi közösségben.

A legfontosabb kérdés, amelyet gyerek, felnőtt feltehet ­ kezdte a 80­hoz közelítő Rollie Rinker nyugalmazott tanár, de aktív prédikátor­, hogy hogyan lehet örök életünk, üdvösségünk. Ezzel a kérdéssel fordult Jézushoz a kor ismert tanítója, Nikodémus is, aki nem értette, hogyan születhet újra az ember, mi az, hogy újjászületés.

A szombathelyi baptista gyülekezet lelkipásztora, Varga László Ottó a feleségével és a Texasból érkezett missziós csoporttal a Szent Márton úti imaházban.

Terry Beavers, aki üzleti karrierjét cserélte fel a pásztori szolgálatra, Jézus magyarázatát idézte, miszerint ami a testtől születik, az még csak test. Ahhoz, hogy új emberré legyünk ­ s így megláthassuk Isten országát ­, felülről, Istentől is meg kell születnünk.

De mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy vallásosak, erkölcsösek vagyunk? Vagy kellő mennyiségű jó cselekedetet hajtunk végre? A pásztorok szerint nem.

Az idős Rinker a Bibliából és napjainkból is hozott néhány példát erre. Magát Nikodémust, aki a törvények alapos ismerete és gondos megtartása ellenére sem értette a választ; vagy éppen a nemrégiben elhunyt Muhammad Alit, aki halála előtt állítólag azt felelte a túlvilági sorsával kapcsolatos kérdésre: talán sikerült annyi jót tennie itt a földön, hogy a mennybe kerülhessen. Mindkét pásztor kiemelte, hogy a cselekedetek önmagukban nem képesek megigazítani minket Isten előtt. Hiszen ­ idézte Rinker Pál apostol levelét az efézusiakhoz ­ kegyelemből tartattatok meg, hit által []; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék (2. fejezet, 8­9. vers).

Egy másik bibliai példában a Pált fogva tartó börtönőr tette fel hasonló kérdését (a kalodákat és láncokat felszakító erős földrengés láttán), majd a választ megkapva azonnal hitt és megkeresztelkedett. Ismét csak a mai Amerikában pedig az Üdvhadsereg egyszerű adománygyűjtője találta nekiszegezni egy egyetem, s benne a teológiai fakultás fejének: Átadta­e már a teljes életét Istennek? Behívta­e Jézust a szívébe?

Rollie Rinker, Terry Beavers és kísérőik egyaránt arra buzdították az egybegyűlteket, hogy aki ezt még nem tette meg, ne mulassza el. Ez az első lépés a felülről, Istentől való újjászületéshez, ami Jézus szerint elengedhetetlen feltétele az örök életnek.

Forrás: http://vaol.hu/szombathely/a-legfontosabb-kerdes-1776376

Varga László Ottó - Pécsi Baptista Gyülekezet

2016-04-19


Lelkipásztorunk Igehirdetése a Pécsi Baptista Gyülekezetben, 2015. november 15-én.

A BIZONYSÁGTEVŐK FELLEGE

2016-01-15


Arcképcsarnok a reformáció, az anabaptista mozgalom és a baptista misszió történetéből.

Szombathely Ma - 2015. szeptember 29.

2015-10-02


A stúdióbeszélgetés témája a bemerítés

Saul fia

2015-07-02


A napokban én is megnéztem a „Saul fia” című filmet. Nagy hatással volt rám.

saul-fia_0.jpg

A történet 1944.-ben zajlik az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban. Saul (Röhrig Géza) a Sonderkommando tagja, ahová olyanok kerültek, akik elég erősek voltak a munkára. Az ő feladatuk volt a megsemmisítésre ítélt társaikat a gázkamrába terelni, onnan a holttesteket a krematóriumba vinni, majd kitakarítani a termeket az újabb szállítmány előtt.

A főszereplő az egyik halott gyermekről azt hiszi, hogy a saját fia. Innentől kezdve az lesz a küldetése, hogy a zsidó vallási gyakorlatnak megfelelően megadja a végtisztességet a kisfiúnak. Ez a feladat pedig annyira erősen sarkallja Sault, hogy mindent ennek a célnak rendel alá: nem fél senkitől és semmitől, és nem törődik azzal sem, hogy cselekedeteivel sokszor a többi rab életét és szabadulási terveit is kockáztatja. 

3505492_848da44b754a6f9ca5c564589844cc01_wm.jpg

Miközben néztem a filmet, sokszor éreztem azt a késztetést, hogy rákiabáljak: „Hagyd már azt a halott fiút, foglalkozz az élőkkel!” Aztán rájöttem: neki ez az új cél adott reménységet a borzalmak közepette. Ezért tudott életben maradni.

Ezt az ajándékunkat pedig Istentől kaptuk, ne is veszítsük el soha, semmilyen körülmények közepette. Mert a mondással ellentétben a remény SOHA nem hal meg, Isten Szentlelke kijelentette az igazságot a Bibliában: „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet…” (1Korinthus 13:13)

Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek Nemes Jeles László magába szippantó, elgondolkoztató filmjét.

Forrás: www.baptist.hu

1  2  3  4  5  6  

www.baptistakoszeg.hu