Blog
RSS
1  2  3  4  5  6  


Baptista Magazin 2018. július

2018-07-05


Tartalom: Országos Baptista Nőkonferencia Martin Luther King- és Billy Graham-emléknap.
Adás: 2018. július 1.

Baptista Magazin 2018. április

2018-07-05


Tartalomból: Egyén és közösség konferencia; 25 éves a szociális törvény.
A Magyarországi Baptista Egyház nemzetért végzett szolgálatának, sokrétű missziói tevékenységében tükröződő hitéletének bemutatása. Adás: Duna Televízió, 2018. április 8.

Olvasd az Írást: Teremtés könyve 12-50. fejezetig (Mózes első könyve - Genezis)

2018-03-12


"Ebben a videónkban szeretnénk röviden elmondani, hogy mit rejt a Biblia első könyvének második fele. Reméljük, hogy átláthatóbbá válik a történet, amit át akar adni. A Biblia Projekt egy felekezetközi kezdeményezés, melynek célja, hogy megmutassa a Bibliát úgy, mint egy kerek egész történetet, ami Jézushoz vezet. A Biblia könnyebb megértéséhez olyan videókat teszünk ingyenesen elérhetővé, melyek segítenek jobban átlátni az egyes Bibliai könyveket, témákat."

 

Olvasd az Írást: Teremtés könyve 1-11. fejezetig (Mózes első könyve - Genezis)

2018-03-12


"Ebben a videónkban szeretnénk röviden elmondani, hogy mit rejt a Biblia első könyvének első fele. Reméljük, hogy átláthatóbbá válik a történet, amit át akar adni. A Biblia Projekt egy felekezetközi kezdeményezés, melynek célja, hogy megmutassa a Bibliát úgy, mint egy kerek egész történetet, ami Jézushoz vezet. A Biblia könnyebb megértéséhez olyan videókat teszünk ingyenesen elérhetővé, melyek segítenek jobban átlátni az egyes Bibliai könyveket, témákat."

 

Baptista Magazin 2018. január

2018-01-19


Az év első Baptista Magazinjában Papp János egyházelnök beszél az egyház társadalmi szolgálatának sokrétűségéről. Majd Kutiné Ádám Szilvia, a Baptista Szolgáltató Centrum vezetője kalauzolja a nézőket a kőbányai közfoglalkoztatott programban. Aztán Opauszki György, a baptista egyház szociális vezetője és a Filadelfia Integrált Szociális Intézmény igazgatója ismerteti a kiskőrösi időseket ellátó és közfoglalkoztató programjukat. Utánuk Szabó Csaba, a BSZA oktatási igazgatója mutatja be, hogy mitől más a baptista oktatás, és ennek milyen eredményei vannak. Végül pedig Háló Gyula kommunikációs vezető ad képet az egyház tudományos és kulturális életéről.

2017.10.15. - Hálaadás és reménység - Varga László Ottó

2017-10-19


Elhangzott az Angyalföldi Baptista Gyülekezetben.

100 éves a Komáromi Baptista Gyülekezet

2017-10-19


Elhangzott a Komáromi Baptista gyülekezet fennállásának 100. évfordulójára szervezett istentiszteleten 2017-09-17-én délelőtt. Igét hirdet: Varga László Ottó lelkipásztor.

Veled kiteljesedve! Madarász Isti és Kerekes Mónika története

2017-02-22


A 2017-es házasság hete nagyköveteivel folytatott beszélgetés együttlétről, családról, kapcsolatukról, a házasságukról. A Duna Tv felvétele.

Hit - határok nélkül - Az új kihívások egyberánthatják a tényleges keresztények táborát

2016-08-01


Szombathely - A hit és hitetlenség, tényleges vagy névleges kereszténység határa nem feltétlenül az egyházi-világi vagy felekezeti törésvonalak mentén húzódik - sokkal inkább az egyes ember szívében, és egyénileg kell választanunk a kettő között, fejtette ki Varga László Ottó szombathelyi baptista lelkész. Akit személyes hitéről és az általa legfontosabbnak tartott aktualitásokról kérdeztünk.

Három héttel ezelőtt Texasból érkezett prédikátorok beszéltek a bibliai értelemben vett újjászületésről mint az Isten által felkínált örök élet - az üdvösség - elengedhetetlen feltételéről a Szent Márton utcai imaház egybegyűltjei előtt. Sokan azonban talán nem tudják, mit jelent ez, hogyan történik meg az emberrel a gyakorlatban. Varga László Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből adott rá magyarázatot:

- A hit hallás alapján keletkezik - mondta. - Ha Isten beszédét hallgatjuk, az Ő létezéséről, igazságáról jöhet létre bennünk meggyőződés. A valódi, nem „vak” hit akkor fogan meg az emberben, amikor megnyitja a szívét, és a hallottak alapján kéri Isten segítségét (10. fejezet, 13-15. vers).

Személyes életében a baptista lelkész ezt még fiatalkorában megtette. Bár névleg katolikus, de a gyakorlatban materialista családból származott, hívő barátnője szakítási szándéka miatt olvasni kezdte a tőle kapott Bibliát, és életében először komolyan imádkozott. Elmondta a közismert Miatyánkot, valamint a szíve bánatát - és ez volt az a pont, amikor számára is váratlan módon belső meggyőződés jött létre benne az addig kitalációnak tartott Isten létezéséről.

Varga László Ottó, baptista lelkipásztor, SzombathelyVarga László Ottó, a Szombathelyi Baptista Gyülekezet lelkésze - a személyes hitet hangsúlyozza. Fotó: Szendi Péter

Ezzel elkezdődött megtérésének folyamata - és a menyasszonyától sem kellett megválnia: idővel összeházasodtak, és mára két kamasz ifjú boldog szülei.

Varga László szerint ehhez hasonló kegyelmi pillanat mindenki életében elérkezik, akár több alkalommal is, de nem mindegy, hogy hogyan reagálunk rá.

Miután ő elfogadta a szívében érzett bizonyosságot, arra gondolt: ha Isten adta a Bibliát, mi más lehetne fontosabb vagy érdekesebb, mint azt tanulmányozni? Így aztán menyasszonyával együtt kezdtek ifjúsági csoportba járni egy budapesti evangélikus gyülekezetben, ahol a 90-es évek elején jelentős megújulás zajlott.

Később mindketten hitből megkeresztelkedtek, László pedig mérnök-tanári munkája mellett teológiára járt, és szolgálni kezdett. A szombathelyi gyülekezetet hat éve pásztorolja.

Arra a kérdésre, hogy keresztény vezetőként mit lát ma a legfontosabbnak a világban, a lelkész azt felelte:

- A legnagyobb kihívást a muszlim tömegek migrációja, a család, házasság, nemi identitás elleni támadások, valamint a jóléti társadalom hatása jelenti. Ha ezeket nem tudjuk kezelni, olyan helyzet állhat elő, amelyben pusztán a lelkiismeret szerinti cselekvés és véleménynyilvánítás, sőt a vallás szabadsága is ellehetetlenedik.

Ez ugyanakkor, mint mondta, egyberánthatja a hitüket ténylegesen, de egyelőre felekezeti keretek közt megélő keresztények táborát.

Kalcsics Ildikó

Forrás: http://vaol.hu/hirek/hit-hatarok-nelkul-az-uj-kihivasok-egyberanthatjak-a-tenyleges-keresztenyek-taborat-1779501

1  2  3  4  5  6  

www.baptistakoszeg.hu