RSS
Hírek

A hónap témája 2016. augusztus: Értékünk: a generációk együttműködése

2016-08-05

Generációk együtt. A kép illusztráció

A hónap igéje

„Örülnek az ifjak a vénekkel együtt.” (Jer 31,13)

A hónap gondolata

Mindig az idősebb generáció nevelte fel a fiatalabbat, nem fordítva. És amilyennek felneveli, olyanná válik. Csodálatra méltók azok a kultúrák, ahol a felnőttek mindenhova magukkal viszik a gyermekeket, akár terhükre vannak, akár nem. Ők fontos titkot tudnak a jövő iránti felelősségről.

A jövő generációt nekünk kell így segítenünk, hogy tudásukat gyarapítsák, hogy látókörüket szélesítsék, hogy meggyőződésüket kialakítsák, hogy képességeiket fejlesszék, hogy jellemük és személyiségük egészségessé váljon.

Az öreg Szolzsenyicin jól fogalmazott, mikor ezt írta: „Ki beszélt ezekkel a jövendő generációkkal?” Egyik generáció sem követheti azt a bűnös viselkedést, hogy a másik generációtól várja az örömadást, a kiszolgálást, csak azért, mert ez kényelmesebb. Nagy bűn az ilyen viselkedés, amely megronthatja a többgenerációs családot, rokonságot, vagy épp a hívő közösséget. Mi legyünk azok, akik Malakiás próféta jövőképét beteljesítik, ahogy az első Krisztus-hívőkről is olvassuk: örömmel és tiszta szívvel voltak együtt. Örülni egymásnak, örömmel együtt lenni: ez a titka a generációk együttműködésének.

A hónap kérdései 

Mit kell tennünk, mit kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy örömmel legyünk együtt mint család, mint munkatársi közösség, mint hívő gyülekezet, mint település? Mi akadályoz ebben bennünket?

A hónap imája

Uram, hadd legyek az, aki örömöt visz az otthonába, az utcára, a munkahelyére, az imaházba: az emberek életébe. Ámen.

Forrás: www.baptist.hu

www.baptistakoszeg.hu