RSS
Hírek

A hónap témája 2016. június: Értékünk: a szolgáló szervezetek

2016-06-03

A hónap igéje

„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul odaadja életét sokakért.” (Mt 20,28)

A hónap gondolata

Amikor a szolgáló magatartás kivész a gondolkodásból, akkor a jog, az iskolák, a munkahelyek, a gyülekezetek is embertelenné képesek válni, ha önmagukért, a presztízsért vagy a profitért, nem az emberért működtetünk és tartunk fönn valamit. Jézus zsenialitása a jogértelmezésben is megmutatkozik, amikor rámutat arra, hogy tulajdonképpen Isten, a mi Atyánk is az emberi életet szolgálja. Ő maga is ezt követi egész földi élete során, és akkor is, amikor bevégzi az életét, mert azért hal meg, hogy a mi életünk jobb legyen. Aki Jézus tanítványának vallja magát és őt követi, annak ezt értenie és cselekednie kell.

A hónap kérdései

Vizsgáljuk meg gyülekezeti szolgálócsoportjainkat: van-e köztük olyan, ami nem mutat túl önmagán? Hogyan kellene változtatnunk felépítésén, célkitűzésein ahhoz, hogy valóban szolgáló csoporttá válhasson, vagyis túlmutasson önmagán?

A hónap imája

Istenünk, segíts fölismernünk és lelepleznünk magunk előtt is, ha szolgálatunk csupán önmagunk körül való forgolódás! És segíts, hogy nyitni tudjunk mások felé alázattal! Ámen.

Forrás: www.baptist.hu

www.baptistakoszeg.hu