RSS
Hírek

A hónap témája 2014. november: élet - új élet

2014-11-01

Az élet és az új élet titkán gondolkodunk. A hónap elején azokra a halottainkra emlékezünk, akik sokat jelentettek személyesen vagy közösségileg. Sokat jelentettek, mert éltettek vagy haláluk után is éltetnek. Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása még alapvetőbb erőforrás az ember számára.

Isten a földi életbe hívott bennünket a születés által. Hogy igazi életünk legyen, erre hív meg bennünket a Jézus Krisztusban való hit által. Jézus küldetéséről így vall: „én azért jöttem, hogy (az embereknek) életük legyen, sőt bőségben éljenek.” Ezt a szükségleteket messze felülmúló életet az ember lelkének, személyiségének ajándékozza Isten a hit által.

És így is van: akinek lelke valódi értékekkel és kincsekkel van tele, csak az tudja, mi az élet gazdagsága, attól semmi és senki nem veheti el ezt az igazi életet. Akinek szeme megnyílik erre, annak számára új élet kezdődik. Mert Isten tényleg az élet Istene. Talán nem véletlen, hogy a hónapot az örökkévalóság vasárnapjával fejezzük be, így valljuk meg azt a hitünket, hogy az az élet, amit igazán Krisztus-hitből, meggyőződésből élünk, az örök és valódi élet.

A hónap témájához kapcsolódó videó és cikkek:
2014. november: élet - új élet

www.baptistakoszeg.hu