RSS
Hírek

Áprilisban vehetjük kézbe a Biblia revideált új fordítását

2014-04-03

A Magyar Bibliatársulat, amelynek egyházunk is alapító tagja, 2005-ben döntött az újfordítású Biblia revíziójáról.

A Magyar Bibliatársulat, amelynek egyházunk is alapító tagja, a 2005-ben megtartott közgyűlésén határozatban döntött az újfordítású Biblia revíziójáról.

Ez a nagyléptékű feladat hosszú évek szakszerű munkája nyomán ez év áprilisában azzal ért véget, hogy kézbe vehetjük a legújabb szövegű bibliafordítást, a revideált új fordítás (RÚF) névre hallgató kiadványt.

A bibliafordítás szakértői szerint általában nemzedékenként egyszer felül kell vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló és naponként használatos bibliai szövegfordítás nem szorul-e revízióra.  Az 1975-ben kiadott első újfordítást követően 1990-ben jelent meg az új fordítás revideált változata. Az azt követő mintegy közel huszonöt év mindenképpen indokolttá tett egy revíziót, amelynek eredményként ez év áprilisában megjelent a magyar nyelvű protestáns Biblia új revideált fordítása.

Sokrétű munka előzte meg a revideált új fordítást, mire az olvasó kezébe kerül most a Szentírás legújabb magyar kiadása. Az átdolgozott bibliakiadás előmunkálatai a bibliaolvasók észrevételeinek összegyűjtésével kezdődött.  A Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottságában folyt az érdemi munka. A biblikus teológiai szakértők munkájuk során megőrizték a bibliai szöveg tagoltságát, ugyanakkor ügyeltek arra is, hogy ne csak olvasható, hanem felolvasva is jól hangzó szövegeket tegyenek közzé, és igazodjanak a ma beszélt köznyelv szintjéhez, ezért az archaikus, ma már nem használatos kifejezéseket igyekeztek újakkal kiváltani. Következetesen dolgoztak a fordítások stílusbeli egységén is, mígnem elmélyült munkájuk nyomán kialakult az új revideált szöveg.

A revízió folyamán igen fontos szerep jutott a nyelvi lektornak is, aki folyamatosan dolgozott a próbakiadás már megjelent szövegein is. (Ilyen próbakiadást adtunk közre a Békehírnök mellékleteként a Mózes első könyvéről és a Római levélről, de egyházunk honlapján is folyamatosan jelentek meg a sorra elkészülő próbakiadások szövegei). A nyelvi lektorálás legfőbb feladata annak ellenőrzése volt, hogy a revideált új fordítás feleljen meg a magyar helyesírás és a stilisztika szabályainak.

Az új fordítású biblia legújabb revíziója (RÚF) már 2012 végén lezárult, és közel egy évet vett igénybe a tördelés, a tipográfia és a nyomdai előkészítés munkája. Az új revideált protestáns Biblia a Magyar Bibliatársulat megbízásából a református Kálvin Kiadó gondozásában jelenik meg. Galsi Árpád igazgató, a Magyar Bibliatársulat februári ülésén arról számolt be, hogy már nyomdában van a Biblia. Az új fordítás kéthasábos 1350 oldalas verzióját Hollandiában nyomtatják 36 grammos bibliofil papíron. A keménytáblás változat mellett, amely különböző színárnyalatokban lesz kapható, egy olcsóbb, ún. kartonált változat is megjelenik.

Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára mondta el, hogy a Társulat célja az volt, hogy olyan bibliafordítás készüljön, amelyre bizalommal támaszkodhatnak a 21. században új missziói feladatok megvalósítására hívatott tagegyházak.

A revideált új fordítású Biblia megjelenését a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, egyházi alkalmakon, és egy közös ökumenikus hálaadó istentiszteleten mutatják be a budavári evangélikus templomban 2014. április 27-én. A tervek szerint ezen az Istentiszteleten Papp János egyházelnök, a Magyar Bibliatársulat alelnöke igei, Tóka Ágoston orgonaművész zenei szolgálattal képviseli a baptista színeket.

A Bibliatársulat kuratóriuma a Revideált Új Fordítás megjelenésével egy 2014-2017 közötti bibliakampány előkészületéről is döntött, amelynek azt a címet javasolták: „A Biblia mindenkié!”

Forrás: www.baptist.hu

www.baptistakoszeg.hu